Gå direkt till innehållet - skippa över menyn

Vad menas med lägenhetsbyte

Vad menas med lägenhetsbyte

Att möjligheten finns att byta sin hyresrätt mot någons annan hyresrätt bostad känner många till, men vad innebär egentligen ett lägenhetsbyte, vilka möjligheter finns och är det lagligt att byta bostad? Frågorna kan vara många och vi ska kortfattat försöka reda ut vad som gäller och vilka möjligheter som finns för lägenhetsbyte.

Lägenhetsbyte innebär kortfattat att man som hyresgäst överlåter sin hyresrätt till någon annan för att på så sätt få dennes hyresrätt som byte. Ett lägenhetsbyte måste ALLTID vara godkänt av samtliga hyresvärdar som är inblandade i bytet.  Det är numera INTE tillåtet att byta till eller från en bildad Bostadsrätt.

Rättigheter enligt hyreslagen vid lägenhetsbyte

Inledningsvis kan vi konstatera att byta bostad med någon annan ingår enligt hyreslagen i de rättigheter man som hyresgäst har. Alltså är svaret ja, på frågan om det är lagligt att byta bostad med någon annan. I denna rätt ingår även så kallade triangelbyten eller kedjebyten där fler än två lägenheter är inblandade. Man har även rätt att byta två lägenheter mot en och tvärtom.

I rätten att få byta lägenhet ingår dock vissa förpliktelser och även en del regler man måste förhålla sig till. För att få rätt att genomföra ett lägenhetsbyte krävs b.l.a att det finns beakningsvärda skäl för att få ett lägenhetsbyte godkänt.

För den som tidigare ingått ett lägenhetsbyte, måste generellt ofta ha mycket starka skäl för ett nytt byte inom ett år. Är du nyinflyttad i din lägenhet så gäller samma sak där. Nämligen att du måste varit bosatt i din lägenhet minst 1 år innan du kan byta din hyreslägenhet.

Vanligaste "Beakningsvärda skälen" vid lägenhetsbyte

  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, exempelvis önskemål om lägre hyra.
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.
  • Ändrade familjeförhållanden. Om behovet av en större eller mindre lägenhet beror på exempelvis, tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Väsentligt förbättrad boendestandard. Om du kan få en väsentligt förbättrad bostadsstandard genom bytet kan detta utgöra ett beaktansvärt skäl.
Ytterligare en förutsättnning för att få sitt lägenhetsbyte godkänt är att det kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran. Inte heller att andra särskilda skäl talar mot bytet.