Gå direkt till innehållet - skippa över menyn

Så fungerar byteslistan

Byteslistan

Byteslistan är själva hjärtat i hela systemet när du ska byta bostad. Där hittar du alla de matchningar som systemet med automatik skapar utefter dina önskemål i din annons. Din byteslista är alltså unik och skapad utefter de uppgifter du har registrerat i din annons. Byteslistan är lätt att arbeta med, men det kan ändå vara värt att helt förstå hur den fungerar. Vi har därför gjort en kortare beskrivning av hur byteslistan fungerar. 

Intressemarkera dina förslag i byteslistan

Grunden för att du enkelt ska lyckas med ditt lägenhetsbyte är att du tar ställning till alla dina bytesförslag i byteslistan. De gör du enkelt genom att markera Ja om du är intresserad eller Nej om du INTE är intresserad för varje adress som finns i din byteslista (Se bild nedan). Svarar du Nej så hamnar dessa byten i en separat lista längst ner i din byteslista under rubriken "Ej intresserad". Skulle du dock ångra dig för en annons du svarat Nej på kan du enkelt gå ner till den listan och där markera den med Ja.  Annonsen hamnar då åter i din byteslista för annonser att ta ställning till. 


Justera utseende på byteslistan

När du besöker byteslistan visas varje bostad som matchar din lägenhet som en mindre annons med bild och mer information om bostaden som matchar det du söker. Detta är en bra översikt när man inte har så många matchningar på sin annons. Det är också den översikt som först visas när man öppnar sin byteslista. Om man däremot har väldigt många matchningar kan man växla till en enklare lista med bytesförslag som du mer överskådligt kan överblicka. För att byta till en lista så gör du det enkelt med det lilla reglaget högst upp i listan som heter "Visa som lista". (Se pratbubbla) Läs längre ner om hur du kan ha nytta av denna lista

 I varje annons finns två eller tre runda ringar beroende på om det är ett direktbyte eller triangelbyte. Dem indikerar med grön eller röd färg om någon i ett byte svarat Ja eller Nej. Är dem fortfraande vita har ingen eller inte samtliga i bytet ännu tagit ställning till just detta byte. 

När det kommer till triangelbyte så uppkommer ofta att samma adress som du byter mot genererar flera olika byteskedjor. Det betyder att den adress som du byter mot i ett triangelbyte kan ha flera olika möjliga byten för att få din lägenhet. För att se alla möjliga byteskedjor för samma adress kan du göra det under länken byteskedjor i varje annons. I anslutning till den länken finns också en siffra. Står det (1) finns endast en möjlig byteskjedja men står det en högre siffra finns det motsvarande den siffran. Genom att trycka på länken byteskedjor i annonsen ser du hur varje byteskedja ser ut och vem som svarat Ja eller Nej.  Härifrån kan du också ta ställning för Ja eller Nej till samtliga möjliga byteskedjor.Vill du besöka annonsen för en speciell adress i byteslistan så gör du det genom att trycka på själva annonsens adress. 

Enklare byteslista

Den mer kompakta och enklare byteslistan du får upp när du byter lista med knappen "Visa som lista" som vi beskrev i tidigare stycke är lite mer överskådlig om du har många bytesförslag i din byteslista. Där kan du enklare se vilka adresser du tagit ställning genom att dessa är grönmarkerade för Ja. Är några adresser oranga har du inte tagit ställning till denna adress. Under rubriken ”Annons” i denna byteslista kan du dels klicka på den oranga siffran (som indikerar annonsnummer) för att se den annonsen i sin helhet. Du kan även klicka på adressen som även den indikeras i en orange färg för att komma till samma annons. Under rubriken ”Intresse” tackar du Ja eller Nej till detta byte. Om du tackar Nej så hamnar denna matchning längst ner på byteslistan under ”Ej intresserad” och tackar du Ja markeras knappen grön. På så sätt har du endast de matchningar du ska ta ställning till i din byteslista. Det betyder att dem byten som ännu inte har en grön markering under rubriken "Intresse" ska du ta ställning till i listan. Om du senare skulle ångra ett Nej på en matchning kan du lätt tacka Ja igen och den matchningen blir aktuell igen.

Under rubriken ”Visa byten”  finns en siffra inom parantes. Den indikerar att det hur många triangelbyten som ger dig samma lägenhet. Gäller det ett direktbyte finns ingen siffra i boxen eftersom din annons bara kan matchas mot en annons i taget. Genom att trycka på den oranga siffran kommer se själva matchningen och du kan även här tacka Ja eller Nej till samtliga möjliga byteskedjor för den adressen. Om en matchning här visar rött så har någon i byteskjedjan tackat nej och bytet är alltså ej aktuellt längre. Tackar du Ja eller Nej i själva byteslistan (oranga boxarna) under rubriken ”Intresse” och du har flera matchningar (byteskedjor) under ett triangelbyte kommer alla matchningar i detta byte markeras enligt ditt val.

Det finns även en rubrik med ett %-tecken och den indikerar hur intressant din matchning är för andra. Det är alltså mycket viktigt att tacka Ja eller Nej när en matchning dyker upp i din byteslista.

  • Om det står 0 % i rutan har ingen intresseanmält ännu
  • Om det står 50 % har en av två i ett direktbyte anmält intresse
  • Om det står 33 % har en av tre i ett triangelbyte anmält intresse
  • Om det står 67 % har två av tre i ett triangelbyte anmält intresse
  • Står det 100 % i rutan är det jackpott. Alla i byteskedjan vill gå vidare.

När du trycker på knappen "visa" under rubriken "visa byte" kan du där se hur själva lägenhetsbytet är matchat genom överskådliga boxar som var och en illustrerar en byteskjedja för just den adressen. Här ser du även vem som svarat Ja och Nej och vilka som ännu ej tagit ställning till bytet. Gäller det ett triangelbyte kommer du se samtliga tre lägenher som ingår i själva triangelbytet och då även den lägenhet som inte är aktuell för dig i själva bytet. 

 

 

Meddelande

Du kan även här via knappen "Meddelande" kontakta bytesparten med ett meddelande som denna sedan får via medelande tjänsten som samlar alla medelanden under knappen "Meddelanden" i övre listen. Tänk alltså på att ofta kontrollera "Meddelanden" för att inte missa viktiga frågor eller funderingar från potetiella bytestagare.

 

Svara Ja eller Nej

När du svarat Ja eller Nej till ett byte med flera byteskedjor i din byteslista tar du ställning till samtliga byteskedjor för den adressen. Om du besöker en enskild byteskedja i ett möjligt byte kan du se när någon i ett byte svarat Ja genom den gröna pilen.  Har någon svarat Nej kommer alla boxar visas röda. Viktigt är att du svarar Nej på byten även fast du inte är intresserad. Dels för att din byteslista blir fylld med objekt som ändå inte är aktuella och dels för att inte stoppa upp för någon annan. Har du svarat Nej hamnar den matchningen i en separat lista under själva byteslistan och stör inte dem lägenheter du ska ta ställnning till. Om du senare skulle ångra dig för en lägenhet du tackat Nej till kan du enkelt gå tillbaka till alla dessa i listan och åter tacka Ja.