Gå direkt till innehållet - skippa över menyn

Regler vid byte av bostad

Dessa regler vid byte av bostad får du inte missa

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke till att byta bostad samt att hyresgästen måste visa att det finns skäl för ett lägenhetsbyte. Detta kallas också i vardagligt tal för beaktningsvärda skäl. 

Exempel på vanliga beaktningsvärda skäl vid lägenhetsbyte kan vara:

 • Ändrade familjeförhållanden
  Om man hamnar i ett läge där behovet av billigare, större eller mindre lägenhet uppstår exempelvis beroende på separation, tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande eller dödsfall kan de vara ett skäl för lägenhetsbyte.
 • Ändrad ekonomi
  Om man exempelvis går i pension, blir arbetslös eller blivit sjuk och på grund av detta har fått, eller kommer få ändrade ekonomiska förutsättningar och därav behöver en lägre hyra.
 • Arbete eller studier
  Om man på grund av arbete eller studier behöver en bostad på annan ort kan de vara ett skäl för bostadsbyte
 • Familj och släkt
  Att komma närmare släkt och familj kan vara ett skäl för byte. Skälet förstärks om man kan påvisa att boendet underlättar sin vardag exempelvis vid sjukdom eller att man flyttar till annan ort för att komma närmare släkt och familj

Samntycke och godkännade av lägenhetsbyte

För att ett lägenhetsbyte ska kunna godkännas måste de finnas förslag på bytespart. Om ett byte inte godkänns av hyresvärden kan hyresgästen kontakta hyresnämnden för att få sitt bostadsbyte prövat. Hyresnämnden är högsta instans och eventuellt beslut kan inte överklagas. Lägenhetsbyte utan samtycke eller samtycke grundat på oriktiga uppgifter eller undanhållande av uppgifter av betydande art kan utgöra grund för uppsägning. Inga ekonomiska transaktioner får på något sätt förekomma i anslutning till bostadsbyte vilket även de kan utgöra grund för uppsägning. Det är också straffbart att på något sätt begära ersättning i anslutning till ett lägenhetsbyte.

Värt att tänka på om du vill byta en lägenhet som du nyligen bytt är att om din nya bytesansökan sker inom ett år från första lägenhetsbytet så krävs det ett     synnerligen starkt skäl.

Bytesrätten gäller numera ej byten till villa eller bostadsrätt. 

Om ett lägenhetsbyte godkänns så övertas den i befintligt skick vilket innebär att hyresvärden inte har några skyldigheter att automatiskt renovera lägenheten.

Vid byte till övernattningslägenhet då man exempelvis köper ett hus och vill byta sin stora lägenhet i stan till en övernattningslägenhet gäller som huvudregel att permanentbostaden ligger utom pendlingsavstånd och att hyresgästen nyttjar lägenheten minst 80-100 dagar per år i samband med arbete eller studier. 

Exempel på anledningar om varför en ansökan om lägenhetsbyte kan avslås:

 • Ej permanentboende
  Någon av bostäderna anses inte som permanentboende
 • Ekonomi
  Någon i bytet eller byteskedjan har för låg inkomst, skulder eller betalningsanmärkningar
 • Skenbyte
  Om det finns misstanke om skenbyte eller olaglig ersättning ska hyresvärden vägra samtycke. Detta är dessutom straffbart och kan innebära att man förlorar sin rätt till lägenheten.
 • Livsvillkor
  Inget skäl för byte som exempelvis ej ändrade livsvillkor
 • Erbjuden annat boende av hyresvärd
  Om värden erbjuder hyresgästen en likvärdig ersättningsbostad kan denne säga nej med ovanstående motivation.
 • Övernattningslägenhet
  Om man byter till sig en övernattningsbostad är huvudregeln för ett byte att permanentbostaden ligger utom pendlingsavstånd och att hyresgästen utnyttjar lägenheten minst 2-3 dagar i veckan i samarbete med arbete eller studier. Om man inte kan påvisa att man kommer använda lägenheten tillräckligt ofta kan hyresvärden avslå ansökan om lägenhetsbyte.

Avgörande att du följer dem regler vid byte av bostad som finns

Viktigt är att du följer dem regler vid byte av bostad som finns. Annars är det stor risk att bytet avslås eller i värsta fall leder till att du mister din hyreslägenhet helt.