Gå direkt till innehållet - skippa över menyn
Vi använder cookies på den här sidan. Om du stannar kvar på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer härx

Riktlinjer vid lägenhetsbyte

Som hyresgäst har du enligt hyreslagen rätt till att byta bostad med någon annan. Detta gäller självklart endast om du har ett förstahandskontrakt och uppfyller de krav som i vardagligt tal brukar kallas ”Beaktningsvärda skäl för lägenhetsbyte” där hyresgästen ska kunna visa att det finns skäl för lägenhetsbyte och ett behov av en ny lägenhet. Även så kallade kedjebyten där fler än två lägenheter är inblandade är tillåtet. Samtycke skall ges från hyresvärd när hyresgästen har beaktningsvärda skäl för lägenhetsbyte. Om parterna, alltså hyresgäst och hyresvärd inte är överens har hyresgästen rätt att pröva sin sak hos hyresnämnden. Klicka här

Huvudregeln i hyreslagen är att hyresgästen måste få hyresvärdens godkännande till lägenhetsbyte. Viktigt är att använda antingen den blankett för byte av lägenhet som hyresvärden tillhandahåller eller den blankett/ansökan som bytesverket tagit fram. På så sätt säkerställs att hyresvärden får in alla uppgifter för snabbare bedömning och besked. Om bytet innefattar något annat än ett rent direktbyte, såsom triangelbyte eller byte med 1 lägenhet mot 2 lägenheter eller 2 lägenheter mot 1 lägenhet ska du även (förutom ansökan) sända bilaga för de ändamål bytet gäller och förklara byteskjedjan för respektive hyresvärd.