Gå direkt till innehållet - skippa över menyn

Riktlinjer vid lägenhetsbyte

Rätt till lägenhetsbyte

För att säkerställa vad som gäller vid lägenhetsbyte finns riktlinjer vid lägenhetsbyte framtagna för att underlätta processen när man vill byta sin hyreslägenhet. Som hyresgäst har du enligt hyreslagen rätt till att byta bostad med någon annan. Detta gäller självklart endast om du har ett förstahandskontrakt och uppfyller de krav som i vardagligt tal brukar kallas ”Beaktningsvärda skäl för lägenhetsbyte” där hyresgästen ska kunna visa att det finns skäl för lägenhetsbyte och ett behov av en ny lägenhet. Även så kallade kedjebyten där fler än två lägenheter är inblandade är tillåtet. Samtycke skall ges från hyresvärd när hyresgästen har beaktningsvärda skäl för lägenhetsbyte. Om parterna, alltså hyresgäst och hyresvärd inte är överens har hyresgästen rätt att pröva sin sak hos hyresnämnden

Huvudregeln vid lägenhetsbyte

Huvudregeln i hyreslagen är att hyresgästen måste få hyresvärdens godkännande till lägenhetsbyte. För att ansöka om ett lägenhetsbyte krävs därför först att parterna vid ett direktbyte eller triangelbyte sänder en komplett bytesansökan till sin respektive hyresvärd. Oftast har varje hyresvärd en egen ansökningsblankett som isåfall i första hand är bäst att använda. Har inte din hyresvärd en sådan blankett/ansökan kan ni annars använda den blanketter och bilagor som bytesverket tagit fram för ansökan om lägenhetsbyte. På så sätt säkerställs att hyresvärden får in alla uppgifter för snabbare bedömning och besked. Om bytet innefattar något annat än ett direktbyte, såsom triangelbyte eller byte med 1 lägenhet mot 2 lägenheter eller 2 lägenheter mot 1 lägenhet ska du även (förutom ansökan) sända bilaga för de ändamål bytet gäller och förklara byteskjedjan för respektive hyresvärd.

Beaktningsvärda skäl vid lägenhetsbyte

Till ansökan för lägenhetsbyte måste det även finnas bifogade bilagor såsom:

Glöm inte några bilagor till din ansökan för annars riskerar du att ansökningstiden fördröjs eller i värsta fall få att ansökan blir avslagen på fel grunder.